Brandposter allt du behöver veta

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Det är en sak som finns överallt men som du inte lägger märke till i första taget. De är viktiga, och vid behov är du glad att de finns där. Brandposter har funnits länge och fortsätter att vara en del av samhällsbilden. Men det gäller att välja rätt sort och känna till hur de fungerar.

Vad är en brandpost?

På engelska kallas brandposterna för ”fire hydrant”, i forna tider även för ”firecock”. Det är en särskild sorts vattenpost som är speciellt framtagen för brandkåren, de använder den när de måste släcka bränder. Det är en direkt koppling till en vattenkälla, så de snabbt kan komma i gång med släckningsarbetet. Ibland ligger de gömda i gatan, andra gånger kan du se dem om du tittar. Eller så sitter de inomhus och ser helt annorlunda ut.

Du kanske tror att brandposter är något modernt, men så är inte alls fallet. I alla fall inte principen med en brandpost eller vattenkälla för att släcka bränder. Redan på 1700-talet hade man dem, men då var de under jord. De så noterbara små tjocka stubbarna ovan jord kom först på 1800-talet. Det är också ett bra tag sedan, och idag är de ännu mer moderna och välanpassade till moderna förhållanden. Många har sett i gamla amerikanska filmer hur barnen badar i de här brandposterna när det är varmt. Helt klart inte tillåtet, men det är trots allt fråga om fattiga kvarter som inte har en chans att åka till havet.

Olika typer av brandpost

Nu finns det alltså inte bara en sorts brandpost. I stället finns det två olika alternativ, allt beroende på vad du ska ha den till samt var den ska sitta. Utomhus är det vanligt att ha en brandpost på gatan, där brandkårens slang kan nå fram till flera ställen. Men du kan också ha en brandpost inomhus, vilket är väldigt vanligt. Då har du lite fler komponenter på plats.

Brandpost i gatan

De brandposter som sitter ute på gatan är till för brandkåren att använda. Här kan de koppla upp sina stora tjocka slangar och sätta i gång med att släcka elden. Det blir ett rejält tryck i slangen, och de måste ha rätt utrustning för att kunna jobba med dem här. Men det är som sagt en direkt koppling till vattnet och här går det undan. De har de verktyg som krävs för att öppna brandposterna och koppla upp slangarna.

skylt brandpost utomhus
Skylt för brandpost utomhus

Brandpost inomhus

Du har säkert gått förbi dem många gånger men inte sett efter så noga. Brandposter inomhus sitter i små skåp på väggen, ofta med en glasdörr. De är kompletta så till vida att de har både slang, ventil och munstycke. Så du slår bara sönder fönstret och kopplar upp slangen. Det gör naturligtvis att man snabbt kan komma till bukt med bränder. Dessa är tänkta för lite mindre utrymmen, som ett kontor eller lager.

brandpost skylt
Skylt för brandpost inomhus

Ju fortare du börjar med släckningsarbetet desto bättre. Speciellt viktigt är det för lokaler där branden snabbt kan sprida sig. Vissa lager eller arkiv är fulla av brännbara material som kartonger, till exempel. Om du kan begränsa branden på ett tidigt skede så hindrar du stora olyckor. Därför finns det vanligtvis mer än en brandpost på de här ställena.

Vem uppfann brandposten?

Det är ganska intressant att den man som senare uppfann brandposten, Birdsill Holly Jr., var tvungen att lämna skolan när han bara var 8 år för att börja försörja sin familj. Han var dock väldigt intresserad av allt mekaniskt och tekniskt, och lyckades bli lärling på en firma. Här gjorde han snabba framsteg och var bara tonåring när han fick ansvar över en del av företaget. Det slutade inte här utan han startade eget till sist. Hela tiden fortsatte Birdsill Holly Jr. att uppfinna. Han hade en passion för ånga och vatten, och uppfann både ångmotorer och – brandposten.

Till en början så uppfann Holly ett sätt att pumpa vatten direkt till städerna. De hade ofta en vattenreservoar lite utanför, men inte med en direkt koppling. Förutom att få fram dricksvatten så hittade han alltså ett sätt att också förse brandposterna med vatten. Redan 1869 så tog han patent på en brandpost som var utformad för att användas av brandkåren. Hans arbete inom vatten och ånga har varit ovärderligt för samhällets funktion. Inte illa av en som slutade skolan innan han knappt börjat. Sen fortsatte han att förbättra och uppfinna nya saker. Ett riktigt snille som satt sitt spår i historien.

Regler och lagar för brandpost

Det ligger lite i sakens natur att du måste ha regler för brandposterna. Alla som använder dem måste veta vad som gäller och hur de ska brukas. Annars kan det gå riktigt illa vid en brand. För ofta har du inte många sekunder eller minuter på dig innan det blir stora skador. En brand är alltid allvarlig, så om du kan stoppa den snabbt har du större chans att undvika större problem.

I Sverige finns det framför allt två lagar som reglerar bruket av brandposter. Det är arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Du kanske inte ens kände till de här lagarna, men de är där för att skydda befolkningen. Bland annat säger de att brandposterna måste underhållas regelbundet, de ska alltid vara uppdaterade och redo för att användas. En självklarhet kan tänkas, men det är alltid bra när du har lite regler som gör det straffbart att inte ta hand om dem.

Service och underhåll av brandpost

I princip är underhållet av brandposter uppdelat i tre delar.

  • Tillsyn
  • Översyn
  • Utökad kontroll

Som användare måste du ha ett system för rutinkontroller. Det är inget speciellt, utan utgör ofta en del av det vanliga underhållet. Även privatpersoner har rutiner för underhåll av sina byggnader, branddörrar och brandsläckare. Det är helt naturligt men ändå något som är reglerat av lagen.

Sedan har du de årliga kontrollerna som måste göras av en fackperson. De ser till att allting sitter som det ska och fungerar. Det är ju inte så roligt om det börjar brinna och det fattas en del. Du ringer bara efter en speciell servicetekniker så tar de hand om allt samman.

Den utökade kontrollen är en revisionsbesiktning. Återigen är det särskilt licenserade personer som kommer och gör en kontroll. De ser på hur trycket är, så att vattnet verkligen kommer fram. Vanligtvis så räcker det med en besiktning vart femte år.

När det börjar brinna sker allting så fort. Det är lätt att gripas av panik, samtidigt som det är viktigt att hålla huvudet kallt. Det minsta du kan begära är att brandposten fungerar. Då är du glad att det finns något som kallas för standard för underhåll av brandposter SS EN 671-3.

Vanliga frågor om brandposter

Var kan du behöva en brandpost, eller är det krav på att ha en?

Det är framför allt på ställen där en brand kan tänkas sprida sig snabbt. Typ ett lager, verkstäder eller där du har lite större utrymmen. Man hör ibland talas om brandceller. Det är en avskild del av en byggnad där branden kan hållas utan att spridas till andra delar. Ofta är cellerna avdelade med en branddörr eller något liknande. Så om utrymmet är stort, säger man att brandcellen är stor och då behövs det vanligtvis en brandpost.

Hur väljer jag brandpost?

Det finns en del faktorer som kan hjälpa dig välja brandpost. Till att börja med får du se vilket vattenflöde som är tillgängligt samt vad du behöver för utrymmet. Hur stora rören och slangen är kan också spela in på vilken kapacitet du får.

Vad är de vanligaste felen som uppmärksammas vid underhåll och inspektion?

De vanligaste felen är läckor av olika slag. Det kan vara navet eller slangen som läcker, till exempel. Andra gånger är det fel dimension på rören som leder fram till brandposten eller skåpet. Det är alltså ganska viktigt att låta experterna få ta sig en titt. Och även när det är läge att installera all utrustning.

Hur väljer specialisterna vilken brandpost som passar bäst?

De flesta byggnader har en brandskyddsbeskrivning som du kan ta del av. Där kan du se vilken kravbild som finns för just det utrymmet. Utifrån den beskrivningen kan de sedan välja en brandpost som är tillräckligt effektiv för dina eventuella behov.

Hur mycket kostar en brandpost?

Köpa brandpost

Sammanfattning

Brandposter är alltså väldigt viktiga. Men du kan inte bara installera första bästa. I stället gäller det att ta reda på vad du behöver först. Bland annat då hur stor kapacitet som krävs för att släcka eventuella bränder i just den lokal där du sätter upp den. Välj aldrig en för liten brandpost. Satsa alltid på en som är minst så pass stor som du behöver.

När du väl har din brandpost där gäller det sedan att underhålla den. Gör regelbundna kontroller och missa inte de så viktiga besiktningarna och översynen. Åtgärda de problem och skador som kan uppstå med en gång. Du vet aldrig när det kan bli läge att använda den. Och då vill du att den fungerar och är på topp.