brandsläckare hemma

Vilken brandsläckare ska man ha hemma

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Brandsläckare är ett viktigt verktyg för att skydda ditt hem mot brand. Det finns olika typer av brandsläckare som är lämpliga för olika typer av brandrisker, och det är viktigt att välja rätt typ av brandsläckare för att säkerställa att du är förberedd på att hantera en brand om den skulle inträffa. Vilken brandsläckare är …

Läs mer

Automatiskt brandlarm

Publicerat:

Automatiska brandlarms uppgift är att snabbt upptäcka bränder, vilket vanligtvis uppstår i så kallade rökdetektorer. Automatiska brandlarm kan då användas för att aktivera andra funktioner, som att larma personal eller räddningstjänst och utlösa utrymningslarm. En evakueringssirens roll är att varna människor i en byggnad att evakuera byggnaden. Utrymningslarm kan aktiveras manuellt via en knapp eller …

Läs mer

sprinklercentral

Hur blir man sprinklermontör?

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Hur gör man för att utbilda sig till sprinklermontör? och vad för arbetsuppgifter har en sprinklermontör? Det kommer vi kolla närmare på i det här inlägget. Vi kommer även kika närmare på hur mycket en sprinklermontör får i lön och möjligheten till karriär samt framtiden för sprinklerbranschen ser ut. Vad gör en Sprinklermontör? Sprinklermontörer installerar …

Läs mer

sprinklercentral

Sprinkler service och underhåll

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Ett sprinklersystem behöver service och underhåll, oavsett vilken typ av sprinklersystem (torr- eller våtrörssystem) som är installerat i en byggnad. I det här inlägget kommer vi inte göra en djupdykning och tanken är inte att du ska kunna utföra service och underhåll på egenhand efter att ha läst den här artikeln. Felaktigt hantering av ett …

Läs mer

brandsläckare service och underhåll

Brandsläckare service och underhåll

Publicerat:

Brandsläckare behöver service och underhåll precis som brandposter, armaturer och rökluckor behöver underhållas och ses över. När det gäller brandsläckare så har alla brandsläckare en begränsad livslängd baserat på släckmedlet inuti. Brandsläckarservice Företag Privatperson Serviceavtal Kostnad Vanliga frågor om service och underhåll

brandvägg

Brandcell vad är det?

Publicerat:

En brandcell är en enskild del av en byggnad där en brand kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller till andra konstruktioner under hela eller delar av brandförloppet. Brandcellen ska isoleras från resten av byggnaden genom att omsluta väggar och golv eller motsvarande för att säkerställa säker evakuering av byggnaden …

Läs mer

brandpost regler

Brandpost regler

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Krav på inomhusbrandposter har funnits sedan 1970-talet och har utvecklats från att omfatta laboratorieplatser med hög brandrisk och platser där bränder förväntas spridas snabbt, ha hög intensitet eller utgöra en betydande risk för personskador (nuvarande aktiv klass 6) Vidare ingår även industrier och lager med hög brandbelastning i Business Class 1. Konsekvensanalysen klargör främst vilka …

Läs mer

brandpost service underhåll

Guide: service och underhåll brandposter

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Service och underhåll av brandposter kommer vi kolla närmare på i den här artikeln. Vi kommer fokusera på inomhus brandposter. Alltså inte den typen av brandposter som är till specifikt för räddningstjänsten. Utan den typ av brandposter som är monterade i skåp alternativt på väggar och fasader. Tanken är inte att du som läsare ska …

Läs mer

guide brandsläckare

Guide: brandsläckare allt du behöver kunna

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Det är viktigt att alltid ha en brandsläckare i närheten. Naturligtvis hoppas du på att ingenting ska hända. Men om det trots allt skulle börja brinna kan du snabbt få branden under kontroll. Brandsläckare på engelska fire extinguisher är något du inte vill vara utan. Vem uppfann handbrandsläckaren? Det finns två viktiga namn i historien …

Läs mer

boverkets byggregler (bbr)

Vad är Boverkets Byggregler (BBR)?

Publicerat:

I Boverket BBR om brandskydd finns det information om vilken typ av brandskydd som krävs i olika byggnadstyper. Hur höga kraven är varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden, samt på hur byggnaden ser ut och vilka material den är byggd av. När det gäller reglerna kring brandskydd gäller de inte retroaktivt, och …

Läs mer