sprinklercentral

Sprinkler service och underhåll

Publicerat:

Ett sprinklersystem behöver service och underhåll, oavsett vilken typ av sprinklersystem (torr- eller våtrörssystem) som är installerat i en byggnad. I det här inlägget kommer vi inte göra en djupdykning och tanken är inte att du ska kunna utföra service och underhåll på egenhand efter att ha läst den här artikeln. Felaktigt hantering av ett …

Läs mer

brandsläckare service och underhåll

Brandsläckare service och underhåll

Publicerat:

Brandsläckare behöver service och underhåll precis som brandposter, armaturer och rökluckor behöver underhållas och ses över. När det gäller brandsläckare så har alla brandsläckare en begränsad livslängd baserat på släckmedlet inuti. Brandsläckarservice Företag Privatperson Serviceavtal Kostnad Vanliga frågor om service och underhåll

brandvägg

Brandcell vad är det?

Publicerat:

En brandcell är en enskild del av en byggnad där en brand kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller till andra konstruktioner under hela eller delar av brandförloppet. Brandcellen ska isoleras från resten av byggnaden genom att omsluta väggar och golv eller motsvarande för att säkerställa säker evakuering av byggnaden …

Läs mer

brandpost regler

Brandpost regler

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Krav på inomhusbrandposter har funnits sedan 1970-talet och har utvecklats från att omfatta laboratorieplatser med hög brandrisk och platser där bränder förväntas spridas snabbt, ha hög intensitet eller utgöra en betydande risk för personskador (nuvarande aktiv klass 6) Vidare ingår även industrier och lager med hög brandbelastning i Business Class 1. Konsekvensanalysen klargör främst vilka …

Läs mer

brandpost service underhåll

Guide: service och underhåll brandposter

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Service och underhåll av brandposter kommer vi kolla närmare på i den här artikeln. Vi kommer fokusera på inomhus brandposter. Alltså inte den typen av brandposter som är till specifikt för räddningstjänsten. Utan den typ av brandposter som är monterade i skåp alternativt på väggar och fasader. Tanken är inte att du som läsare ska …

Läs mer

guide brandsläckare

Guide: brandsläckare allt du behöver kunna

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Det är viktigt att alltid ha en brandsläckare i närheten. Naturligtvis hoppas du på att ingenting ska hända. Men om det trots allt skulle börja brinna kan du snabbt få branden under kontroll. Brandsläckare på engelska fire extinguisher är något du inte vill vara utan. Vem uppfann handbrandsläckaren? Det finns två viktiga namn i historien …

Läs mer

boverkets byggregler (bbr)

Vad är Boverkets Byggregler (BBR)?

Publicerat:

I Boverket BBR om brandskydd finns det information om vilken typ av brandskydd som krävs i olika byggnadstyper. Hur höga kraven är varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden, samt på hur byggnaden ser ut och vilka material den är byggd av. När det gäller reglerna kring brandskydd gäller de inte retroaktivt, och …

Läs mer

SBA snabb guide

Vad är SBA? En enkel guide

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ingår i lagen om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska alla byggnader och anläggningar ha ett brandskydd som skäligt för byggnadens storlek och den verksamhet som bedrivs där. Alla typer av organisationer är därmed enligt lag bundna att bedriva SBA för att förebygga brand, förhindra och/eller begränsa skador till följd av brand. …

Läs mer

brandpost utomhus

Brandposter allt du behöver veta

Publicerat:

Uppdaterat senast:

Det är en sak som finns överallt men som du inte lägger märke till i första taget. De är viktiga, och vid behov är du glad att de finns där. Brandposter har funnits länge och fortsätter att vara en del av samhällsbilden. Men det gäller att välja rätt sort och känna till hur de fungerar. …

Läs mer